Over Spiritisme

Mijn foto
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
De spiritistische leer wordt bestudeerd, geanalyseerd en toegepast op alle fundamentele aspecten van het leven: zoals de wetenschappen, filosofie, godsdienst, ethiek, moraal, opvoeding en de maatschappij. De christelijke moraal volgens de Evangelie is een belangrijk handleiding voor de evolutie van elk mens. De mens beschikt over een vrije wil om te handelen, maar is altijd verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn daden. Elke spiritistische dienstverlening is gratis, zoals het morele principe uit het Evangelie: “Gratis geven wat je gratis hebt ontvangen”. Het spiritisme dringt haar principes niet op. Het nodigt de geïnteresseerden uit om te toetsen aan de rede, alvorens ze te aanvaarden. Het spiritisme eerbiedigt alle godsdiensten en leringen en waardeert alle inspanningen om het goede te doen. Het zet zich in voor verbroedering en vrede tussen alle volkeren en onder alle mensen, ongeacht hun ras, kleur, nationaliteit, geloof, cultureel of maatschappelijk niveau. Het spiritisme erkent tevens dat "de echt goede mens steeds de wetten van rechtvaardigheid, liefde en naastenliefde naleeft, in de meest zuivere vorm." "ZONDER BARMHARTIGHEID IS ER GEEN REDDING"

woensdag 30 januari 2013

Estudo do mês de fevereiro/2013

Depois de um período de recesso por causa das festas de fim de ano e muita neve e frio, voltamos às nossas atividades. Aqui encontram a agende do mês de fevereiro de 2013.

05/02/2013
Estudo/ Vídeo: Ciência e Espiritualidade
                        Dr. Sérgio Felipe de Oliveira

12/02/2013
Estudo: ESDE - Módulo III - Roteiro 1

19/02/2013
Estudo: ESDE - Módulo III - Roteiro 3

26/02/2013
Estudo: Condições para desenvolvimento mediúnico.

P.S.: No mês de fevereiro não teremos reunião na língua holandesa.

Muita luz e paz e um forte abraço fraterno a todos!

dinsdag 16 oktober 2012

Brug tussen Geneeskunde en Spiritualiteit

Brug tussen Geneeskunde en Spiritualiteit
Geachte heer/mevrouw,
NRSP organiseert samen met AME International op zaterdag 3 november a.s. in Amsterdam het Derde Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit. 
De insteek hierbij is:
* bewustzijn stimuleren voor een meer holistische aanpak in de zorgsector, zodat er in de praktijk naast het lichamelijke meer aandacht komt voor de geestelijke kant van de patiënt;
* laten zien dat geneeskunde en spiritualiteit goed verenigbaar zijn op een praktisch toepasbare manier.
Het wordt een dag waarin informatie wordt toegelicht en uitgediept, dat weer impulsen geeft tot innovatie. Met na afloop de gelegenheid om vragen te stellen. De behandeling van de patiënt staat centraal. Hoe ga je met hem of haar om in de palliatieve en verslavingszorg en wat is de relatie tussen spiritualiteit en bijna-dood ervaring. Voor de deelnemer geeft dit congres de mogelijkheid het verband tussen spiritualiteit en geneeskunde te onderzoeken en te verkennen en hoe vervolgens de medische en geestelijke zorg van de patiënt te combineren. In deze ontwikkeling wordt internationale samenwerking gestimuleerd door onze nauwe contacten met Noord- en Zuid-Amerika en in Europa Zwitserland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Portugal. Maar ook tal van andere landen, waar dergelijke congressen of andere activiteiten op dit gebied al langer worden georganiseerd. Wij zijn hierin een platform voor Nederland.
Thema’s & Sprekers
1. Harmonie met Het Licht
    door Christophor Coppes
2. Euthanasie en zelfmoord tegenover de wetenschappelijke evidentie van bijna-dood ervaring
    door João Ascenso
3. Gedachten – de drijvende kracht voor de gezondheid
    door Jorge Cecilio Daher Jr.
4. De toepassing van spiritualiteit in de klinische praktijk
    door Márcia Regina Colasante Salgado
5. De bijdrage van spiritualiteit in de behandeling van drugsverslaving
    door Jorge Cecilio Daher Jr.
6. De rol van de spiritualiteit in de palliative zorg
    door Márcia Regina Colasante Salgado
                                                     
Onze internationale sprekers zijn gerenommeerde wetenschappers met een ruime ervaring in onderzoek en praktijk. Zij werken vanuit een holistisch uitgangspunt, waardering voor het leven, een besef van het uniek zijn van de mens en de helende kracht die elke mens in zich heeft en het vermogen om te leren, integreren en vooruitgaan. Zij hopen dat Nederland openstaat voor een andere invalshoek en zo ervaringen uit te kunnen wisselen met hun Nederlandse collega’s. Elke spreker zal zich presenteren vanuit zijn/haar eigen (medische) expertise.
De lezingen worden gegeven in het Portugees en het Nederlands, met simultaanvertalingen (met koptelefoon).
Accreditatie, deelnemers die lid zijn van LWPV en NWP krijgen respectievelijk 5 en 3 scholingspunten.
Het congres wordt van 09.15 tot 17.15 uur gehouden in de Conferentiezaal van Hotel Casa400, Eerste Ringdijkstraat 4 in Amsterdam. Goed te bereiken per trein, 5 minuten lopen van het Amstel Station.
Als u zich vóór 30 augustus inschrijft en betaalt, bedragen de deelnamekosten met lunch €60,00 daarna worden de kosten hoger.
Studenten krijgen op verzoek korting op de deelnamekosten. Om in aanmerking te komen voor de studentenkorting, dient u bij inschrijving een kopie van uw studentkaart te sturen naar nrsp.evenementen@gmail.com . Voor het volledige programma, verwijzen wij u naar de folder.
Redenen om te komen:
- Nieuwe inzichten met een praktische toepasbaarheid;
- Direct contact met gerenommeerde artsen/wetenschappers met ruime ervaring in praktijk en
  onderzoek;
- Kennis over nieuw onderzoek;
- Brede blik op de gezondheidszorg;
- Redelijke deelnamekosten.
Deze dag vol inspirerende lezingen is een must voor artsen, verplegend personeel, sociaal werkers, ziekenhuis pastores en iedereen die zorgt voor ouderen, terminale patiënten en mensen met een (drugs)verslaving.
Graag nodigen wij u hiervoor uit!
Met vriendelijke groeten,
Namens de congresorganisatie NRSP / AME International

bijeenkomst in Nederlandse taal- November

Op 06 november 2012 zal de volgende bijeenkomst in de Nederlanse taal plaats vinden op Studio 132. Jullie zijn hartelijke welkomen.

maandag 3 september 2012

Agenda setembro/september 2012

04/09
Estudo do livro dos espíritos
local: Studio 132

11/09
Bijeenkomst in de Nederlandse taal
Het boek der geesten
lokaal: Studio 132

18/09
Estudo do livro dos espíritos
local: Studio 132

23/09
Reunião dominical
Tema: Não julgar, ser indulgente e perdoar, os exercícios mais difíceis de executar.
local: casa da Carla & Ozéas
horário:12:00 - 13:30 hs

25/09
Reunião mediúnica - Estudo do livro dos médiuns
local: Studio 132

vrijdag 3 augustus 2012

Agenda agosto/augustus 2012

21/08/12
Nederlandse bijeenkomst - Het boek der geesten
lokaal: Studio 132
tijd: 19:30 - 21:00 uur, aanvang vanaf 19:15 hs

26/08/12
Reunião dominical
local: casa da Carla e Ozéas
horário: 12:00 - 13:30 hs
Tema: Família

28/08/12
Reunião mediúnica
local: Studio 132
horário: 19:30 - 21:00 hs, entrada à partir das 19:15 hs